c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h c cis/des cis/des cis/des d dis/es dis/es dis/es e f fis/ges fis/ges fis/ges g gis/as gis/as gis/as a ais/b ais/b ais/b h
c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h

Brug af intervalopslaget

Vælg en grundtone og et interval for at få vist intervallet på klaviaturet. Intervallerne vises som nedadgående intervaller, dvs. med grundtonen øverst. Du kan læse om intervallerne og høre, hvordan de lyder, i artiklen om intervaller.

Der findes også dobbelt forstørrede og dobbelt formindskede intervaller, men de benyttes yderst sjældent, og de er derfor ikke medtaget i intervalopslaget. Den formindskede prim med h som grundtone kan ikke vises - de korrekte toner er h og his.

Opadgående intervaller

Du kan få vist opadgående intervaller, dvs. med intervaller grundtonen nederst, ved at benytte dette intervalopslag.