Musikipedia er et digitalt læremiddel til musikundervisningen udarbejdet af cand.mag. i musikvidenskab Lasse Grubbe. Musikipedia er frit tilgængelig og reklamefri. Her kan du finde gode råd og inspiration til anvendelse af Musikipedia i undervisningen.

1. Målgruppe

Musikipedias primære målgruppe er elever og lærere på gymnasier, grundskoler og musikskoler, men Musikipedia kan anvendes af alle, der beskæftiger sig med musik – herunder udøvende musikere samt studerende og undervisere på efterskoler, højskoler, aftenskoler, professionshøjskoler, universiteter og konservatorier.

2. Anvendelse

Musikipedia kan anvendes på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Formålet er at give dig frie rammer til tilrettelæggelse af undervisningen, så undervisningen tilgodeser dine elever bedst muligt.

Du kan eksempelvis anvende Musikipedia:

 • som grundbog til et stofområde. Gennemgå relevante tekster i dialog med eleverne, eller lad eleverne læse teksterne selv.
 • til træning af færdigheder. Brug øvelserne i undervisningen, eller lad eleverne arbejde med øvelserne hjemme.
 • som hjælp i forbindelse med opgaveløsning. Introducer eleverne til værktøjerne.
 • som opslagsværk. Introducer eleverne til fagordbogen og søgefunktionen.
 • til praksisorienteret undervisning. Lav aktiviteterne med eleverne.
 • til sjov variation af undervisningen. Spil et spil med eleverne.
 • til understøttelse af tavleundervisning. Brug værktøjerne.

Præsenter Musikipedia (sidens indhold og navigation) for dine elever mundtligt, eller lad dem læse brugervejledningen. Hjælp eleverne med at oprette en bruger.

3. Tekster

Mange af teksterne på Musikipedia findes i to sværhedsgrader. De svære udgaver giver et mere dybdegående indblik i emnet, end de lette udgaver gør. Elever i gymnasiet, grundskolen og musikskolen bør som udgangspunkt læse de lette udgaver. De svære udgaver er beregnet særligt dygtige elever og studerende på videregående uddannelser.

Teksterne er suppleret med lyd- og nodeeksempler, der anskueliggør teorien, sætter den i en praktisk sammenhæng, og præsenterer eleverne for en bred vifte af musikgenrer og stilarter. Sørg for, at eleverne lytter til hvert lydeksempel mindst to gange, og at de følger med i et eventuelt tilknyttet nodeeksempel ved anden gennemlytning.

Mange af teksterne indeholder aktiviteter i form af øvelser, sange og andet, der kan teste, træne og udvide elevernes forståelse af teksternes indhold. Det er vigtigt, at du afsætter tid til aktiviteterne, både fordi de inddrager den praktiske dimension af faget, og fordi den egentlige indlæring ofte først sker, når eleverne selv får fingrene ned i stoffet.

Nogle af aktiviteterne (eksempelvis de interaktive øvelser) kan eleverne arbejde selvstændigt med. Andre (eksempelvis fællessangene og rytmeøvelserne) er mere velegnede til klassebaseret undervisning. Se en oversigt over alle aktiviteter her.

4. Øvelser

I øvelserne kan eleverne teste deres viden og træne deres færdigheder i nodelæsning, nodeskrivning og hørelære. Som lærer kan du følge med i elevernes resultater og fremgang.

Alle øvelser er selvrettende, og øvelserne kan derfor både anvendes i selve undervisningen og af eleverne på egen hånd. Øvelserne kan eksempelvis bruges til at:

 • sikre elevernes forståelse
 • repetere og genopfriske færdigheder
 • styrke elever, der er kommet bagud
 • styrke elever, der efterspørger ekstraopgaver
 • træne færdigheder op mod eksamenen
 • evaluere undervisningen
 • evaluere elevernes udbytte og færdigheder.

En del af teksterne på Musikipedia er suppleret med forslag til relevante øvelser, så eleverne kan træne og teste det, de har læst om. Se en oversigt over alle øvelsers indhold her (pdf).

5. Differentiering

Musikipedia tilgodeser både svage og stærke elever, så hver enkelt elev får en god oplevelse og kan udfolde sit potentiale.

Differentiering understøttes ved, at:

 • fagord og andre svære ord forklares ved mouseover
 • en stor del af teksterne findes i to forskellige sværhedsgrader
 • aktiviteterne tilgodeser forskellige undervisnings- og arbejdsformer
 • eleverne kan arbejde med forskellige delemner svarende til deres interesser og behov
 • talentfulde elever kan arbejde med indhold og emner, der ligger ud over pensum
 • hver enkelt elev får konstruktiv feedback på egne svar i øvelserne
 • værktøjerne kan hjælpe eleverne i forbindelse med opgaveløsning
 • hjemmesiden er optimeret til blinde og svagtseende.

6. Troværdighed

Troværdighed og faglig korrekthed er en vigtig del af fundamentet for Musikipedia. Jeg gennemlæser altid en tekst mange gange, inden jeg publicerer den, og jeg krydstjekker altid informationer med flere forskellige kilder for at sikre, at informationerne er korrekte. Efter publicering er der åbent for brugerdrevet input, så teksterne løbende kan forbedres.

Jeg har brugt en stor mængde kildemateriale i forbindelse med udarbejdelsen af Musikipedia. Se listen over kildemateriale. Musikipedia opdateres løbende, så indholdet altid er aktuelt, og Musikipedia udbygges kontinuerligt med nyt og forbedret indhold. Det fremgår i bunden af hver tekst, hvornår den senest er opdateret.

7. Din mening

Hvis du har kommentarer eller forslag til Musikipedia, er du meget velkommen til at kontakte mig. Dine forslag er med til at forbedre Musikipedia til gavn for alle brugere.