Liste over planlagte forbedringer af Musikipedia. Jeg kan desværre ikke sige noget om tidsperspektivet for forbedringerne. Hvis du har idéer til Musikipedia, som ikke står på listen, er du meget velkommen til at kontakte mig.

1. Nodelære

 • Nyt indhold: Rytmenoder, rytmeboksnotation, punktnodeskrift, mensuralnotation og neumer.

2. Analyse

 • Nyt indhold: Metodik, groove, sound, formlære, trinfunktionsanalyse, schenkeranalyse, tid og rum, tekst, billede, karakter og perspektivering.
 • Forbedring: Beskrivelse af tekstur (polyfon, homofon, monofon osv.) og blå toner i artikel om melodisk analyse.
 • Forbedring: Tritonussubstitution skrives med "t", afledning med "a", stedfortræder med "s", Tmaj7 med 7 (T7), Smaj7 med 7 (S7) og tritonussubstitueret bidominant som (Dt).
 • Idé: Indspillede numre, hvor man kan trykke på hver enkelt stemme og høre den alene som en slags forøvelse til groove analyse.

3. Historie

 • Nyt indhold: Salsa, flamenco, techno, grønlandsk musik, arabisk musik, folkemusik og romantikken.

4. Arrangering

 • Nyt indhold: Pop/rock-arrangement, jazz-arrangement (herunder evt. bigbandarrangement), vokalarrangement (herunder evt. talekor), koralharmonisering, symfonisk arrangement og harmonisering.

5. Udøvelse

 • Nyt indhold: Sangskrivning, musikproduktion, sammenspil, instrumentskoler (sang, klaver, guitar, basguitar og trommer), korledelse og improvisation.

6. Instrumenter

 • Forbedring: Korte beskrivelser af alle musikinstrumenter og udførlige artikler om alle musikinstrumenter (eksempel: basun).
 • Forbedring: Opdeling af lydeksempler efter genre og inklusion af lydeksempler, hvor musikinstrumenterne kan høres i en musikalsk sammenhæng.
 • Forbedring: Præcisér forskellen mellem accordeon og harmonika.

7. Samfund

 • Nyt indhold: Musikkens funktion, anvendelse og værdi i samfundet. Herunder indhold, der dækker de fælles mål til musik valgfag i grundskolen.

8. Værktøjer

 • Forbedring: Sammenskrivning af opslagsværkerne i et fælles musikleksikon, der er tilgængeligt via søgefunktionen.
 • Forbedring: Nodevisning og præcise tonenavne i akkord-, skala- og intervalopslaget.
 • Nyt indhold: Toneopslag.
 • Idé: Overvej at slå tone-, interval-, akkord- og skalaopslaget sammen til ét værktøj.

9. Øvrigt

 • Forbedring: Start alle ordforklaringer (pop-up) med lille begyndelsesbogstav i overskriften.
 • Forbedring: Gentænk (og få hjælp til) opdeling i sværhedsgrader. Hvem er målgrupperne?
 • Forbedring: Forbedring af alle artikler, herunder bl.a. omformuleringer, ordforklaringer, nye lyd- og nodeeksempler, quizzer (test din forståelse af teksten) og mulighed for valg mellem to sværhedsgrader.
 • Forbedring: Aktiviteter, der understøtter alle undervisningsmetoder.
 • Nyt indhold: Årsplaner til gymnasiet og grundskolen.
 • Nyt indhold: Let-læseligt læremateriale (nodelæsning på 10 min mv.) og videoer til basal musikteori (evt. en kort video tilknyttet hver artikel).
 • Forbedring: Ny og forbedret version af øvelsesprogrammet.
 • Idé: Aktiviteter opbygget sådan: tidsforbrug, baggrund, læringsmål, trin for trin beskrivelse og evaluering. Alle aktiviteter samlet på en fælles søgbar side.
 • Idé: Anmeldelser (bøger, programmer, nodeudgivelser) om musikteori, arrangement, musikhistorie og undervisning.
 • Idé: Interviews – den gode historie om musikteori. Før man kan være kreativ, skal man have en faglig ballast. Det modsatte er at eksperimentere, og ud af eksperimentet kommer behovet for viden. Musikteori som hjælperedskab og som kunstart i sig selv.
 • Idé: Prisuddeling – 5.000 kr. til den bedste formidler af musikteori. Alle, der nominerer, skal tænke over, hvad vedkommende gør godt.
 • Idé: Nodedatabase med sange, korsange, sammenspilsnumre mv.
 • Idé: Indscannede gamle udgivelser om musik i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek.