Et nodesystem er en samling af vandrette linjer, som bruges til notation af noder. Noder kan noteres på linjerne og i mellemrummene mellem linjerne. Nodesystemet kaldes også et system, og linjerne kaldes også nodelinjer.

1. Nodepositioner

Et nodesystem består af fem vandrette linjer og fire mellemrum:

Billedtekst

Noder kan noteres på linjerne og i mellemrummene mellem linjerne. Når en node er noteret på en linje, går linjen midt gennem noden, og når en node er noteret i et mellemrum, udfylder noden hele mellemrummet:

Billedtekst

Hver node i nodesystemet repræsenterer en stamtone. Jo højere beliggenhed en node har, jo lysere er tonen, og jo lavere beliggenhed en node har, jo dybere er tonen.

Noder læses fra venstre mod højre. Det vil sige, at noder til venstre spilles tidsmæssigt før noder til højre. Noder noteret over hinanden spilles på samme tid:

Billedtekst

2. Bilinjer

Noder kan noteres over og under nodesystemet ved brug af bilinjer (også kaldet hjælpelinjer). Bilinjer er korte linjer, der udvider nodesystemet, når noder er for lyse eller for dybe til at være noteret i selve nodesystemet:

Billedtekst

Man kan bruge lige så mange bilinjer, som man har brug for. Noder beliggende lige over og under nodesystemet noteres uden bilinjer.

3. Linjer og mellemrum

Nodesystemets linjer og mellemrum tælles nedefra og op. Eksempelvis er 1. linje nederste linje, mens 5. linje er øverste linje:

Billedtekst