Et nodesystem er en samling af fem vandrette linjer og fire mellemrum, som bruges til notation af noder. Noder kan noteres på linjerne og i mellemrummene. Nodesystemet kaldes også et system, og linjerne kaldes også nodelinjer.

1. Nodenotation

Et nodesystem består af fem vandrette linjer og fire mellemrum:

Nodesystem

Noder kan noteres på linjerne og i mellemrummene mellem linjerne. Når en node er noteret på en linje, går linjen midt gennem noden, og når en node er noteret i et mellemrum, udfylder noden hele mellemrummet:

Nodesystem med noder

Hver node i nodesystemet repræsenterer en stamtone. Jo højere beliggenhed en node har, jo lysere er tonen, og jo lavere beliggenhed en node har, jo dybere er tonen.

Noder læses fra venstre mod højre. Det vil sige, at noder til venstre udføres tidsmæssigt før noder til højre. Noder noteret over hinanden udføres på samme tid.

2. Bilinjer

Noder kan noteres over og under nodesystemet ved brug af bilinjer (også kaldet hjælpelinjer). Bilinjer er korte linjer, der udvider nodesystemet, når noder er for lyse eller dybe til at være noteret i selve nodesystemet:

Bilinjer

Man kan bruge lige så mange bilinjer, som man har brug for. Noder beliggende lige over og under nodesystemet noteres uden bilinjer.

3. Linjer og mellemrum

Nodesystemets linjer og mellemrum tælles nedefra og op. Eksempelvis er 1. linje nederste linje, mens 5. linje er øverste linje:

Bilinjer