En nøgle er et symbol i begyndelsen af nodesystemet, der angiver tonehøjden for noderne i nodesystemet. Man bruger forskellige nøgler, der har hver sin tone som udgangspunkt, så man kan notere dybe og lyse toner med færrest mulige bilinjer og derved gøre noderne nemmere at læse.

1. G-nøglen

G-nøglen (også kaldet diskantnøglen) angiver, at tonen g over midter-c ligger på 2. linje i nodesystemet. G-nøglen snor sig omkring den linje, hvor g ligger:

G-nøglen

Herunder er tonerne i g-nøglen sammenholdt med tonerne på klaveret. Læg mærke til placeringen af tonerne c og g i nodesystemet. Hvis du kan huske placeringen af c og g, kan du nemmere læse de andre toner i nodesystemet:

Tonerne i g-nøglen

G-nøglen er god at bruge til notation af toner, der ligger over midter-c. Nøglen bruges blandt andet i sangbøger og til notation af lyst klingende musikinstrumenter som eksempelvis guitar, violin, fløjte, klarinet, saxofon og trompet.

Exercise

Øvelser 2

Toner » G-nøgle » Stamtoner 1 og Stamtoner 2

2. F-nøglen

F-nøglen (også kaldet basnøglen) angiver, at tonen f under midter-c ligger på 4. linje i nodesystemet. F-nøglens to prikker omkranser den linje, hvor f ligger:

F-nøglen

Herunder er tonerne i f-nøglen sammenholdt med tonerne på klaveret. Læg mærke til placeringen af tonerne c og f i nodesystemet. Hvis du kan huske placeringen af c og f, kan du nemmere læse de andre toner i nodesystemet:

Tonerne i f-nøglen

F-nøglen er god at bruge til notation af toner, der ligger under midter-c. Nøglen bruges blandt andet til notation af dybt klingende musikinstrumenter som eksempelvis basguitar, kontrabas, cello, fagot, basun og tuba.

Exercise

Øvelser 3

Toner » G-nøgle » Stamtoner 1 og Stamtoner 2

3. Klaversystemet

Klaversystemet er en kombination af to nodesystemer med g-nøglen i det øverste nodesystem og f-nøglen i det nederste nodesystem. Det svarer til et nodesystem med elleve linjer, hvor den midterste linje er udeladt:

Vis i fuld bredde, med større afstand imellem, uden toner og uden c'er ne til højre:

Klaversystemet

Midter-c ligger på linjen mellem de to nodesystemer. Læg mærke til den symmetriske placering af de forskellige udgaver af tonen c. Hvis du kan huske deres placering, kan du nemmere læse de andre toner i klaversystemet:

Nodeeksempel med c'er, og to x midter c med angivelse af, at det er samme tone. Så det afspejler rigtig notation og ikke som i gamle nodeeksempel med én midterlinje.

Herunder er tonerne i klaversystemet sammenholdt med tonerne på klaveret. Tonerne beliggende omkring midter-c kan noteres i både øverste og nederste nodesystem ved brug af en eller flere bilinjer:

Tonerne i klaversystemet

Klaversystemet er godt at bruge til musikinstrumenter, der kan spille både dybe og lyse toner. Det bruges blandt andet til notation af klaver, orgel, marimba og harpe. Som regel spilles tonerne i nederste nodesystem med venstre hånd og tonerne i øverste nodesystem med højre hånd.

4. Altnøglen

Altnøglen (også kaldet bratschnøglen) er en c-nøgle, der angiver, at midter-c ligger på 3. linje i nodesystemet. Altnøglens midte udpeger den linje, hvor midter-c ligger:

Altnøglen

Herunder er tonerne i altnøglen sammenholdt med tonerne på klaveret. Læg mærke til placeringen af de forskellige udgaver af tonen c. Hvis du kan huske placeringen af c, kan du nemmere læse de andre toner i nodesystemet:

Tonerne i alt-nøglen

Altnøglen har et begrænset anvendelsesområde. Den bruges primært til notation af bratsch. Ofte bruges dog enten g-nøglen eller f-nøglen i stedet.

Exercise

Øvelser 4

Toner » C-nøgle » Altnøgle (opgave 1-4)

5. Tenornøglen

Tenornøglen er en c-nøgle, der angiver, at midter-c ligger på 4. linje i nodesystemet. Tenornøglens midte udpeger den linje, hvor midter-c ligger:

Tenornøglen

Herunder er tonerne i tenornøglen sammenholdt med tonerne på klaveret. Læg mærke til placeringen af de forskellige udgaver af tonen c. Hvis du kan huske placeringen af c, kan du nemmere læse de andre toner i nodesystemet:

Tonerne i tenornøglen

Tenornøglen har et begrænset anvendelsesområde. Den bruges primært til notation af cello, fagot og basun. Ofte bruges dog enten g-nøglen eller f-nøglen i stedet.

Exercise

Øvelser 5

Toner » C-nøgle » Tenornøgle (opgave 1-4)

6. Oktaverende nøgler

Oktaverende nøgler er variationer af g- og f-nøglen, der angiver, at noderne udføres i et andet toneleje. Et 8-tal over nøglen angiver, at noderne udføres en oktav over noteret. Et 8-tal under nøglen angiver, at noderne udføres en oktav under noteret.

Her er eksempelvis seks forskellige notationer af midter-c:

Oktaverede nøgler

I meget sjældne tilfælde udskiftes 8-tallet med et 15-tal, der angiver, at noderne udføres to oktaver over eller under noteret.

Oktaverende nøgler bruges for at undgå mange bilinjer, der er svære at læse. Hvis det kun er få noder i nodesystemet, der kræver mange bilinjer, bruges i stedet en almindelig nøgle i kombination med et af følgende symboler:

Quindicesima altaQuindicesima alta
Angiver at noderne inden for den stiplede linje udføres to oktaver over noteret. Symbolet noteres som regel over nodesystemet.

Ottava altaOttava alta
Angiver at noderne inden for den stiplede linje udføres en oktav over noteret. Symbolet noteres som regel over nodesystemet.

Ottava bassaOttava bassa
Angiver at noderne inden for den stiplede linje udføres en oktav under noteret. Symbolet noteres som regel under nodesystemet.

Quindicesima bassaQuindicesima bassa
Angiver at noderne inden for den stiplede linje udføres to oktaver under noteret. Symbolet noteres som regel under nodesystemet.


7. Nøgleskift

Normalt bruges samme nøgle gennem et helt musikstykke. Hvis en eller flere toner ligger langt uden for nodesystemet, kan nøglen dog skiftes for at undgå mange bilinjer og derved gøre noderne nemmere at læse:

Nøgleskift

Hvis nøglen skiftes ved begyndelsen på en ny linje, noteres nøglen både i begyndelsen af det nye nodesystem og slutningen af det foregående nodesystem. Nøgler midt i nodesystemet er mindre end nøgler i begyndelsen af nodesystemet.