Man benytter normalt italiensk som fagsprog, når man angiver tempo, dynamik og stemning i et musikstykke, men i nyere tid er navnlig franskmændene, tyskerne og englænderne begyndt at bruge deres modersmål. I jazz- og populærmusik anvendes især engelske betegnelser. I det store hele og i al klassisk musik anvendes italienske betegnelser. Listen indholder derfor primært italienske (it.), men også engelske (eng.), franske (fr.), græske (gr.), latinske (lat.) og tyske (ty.) betegnelser. Tempoangivelserne (slag per minut) angivet ved tempobetegnelser er cirkaangivelser.

Klik her for at downloade en oversigt (pdf) over de mest almindelige musikudtryk.


  • a, al, al', all', alla (it.) – for, i, med, på, efter, frem til
  • a ballata (it.) – i ballade stil
  • a battuta (it.) – i takt
  • abbandonatamente (it.) – henført, inderligt
  • abbadono (it.) – hengivelse
  • a bene placito (it.) – efter forgodtbefindende (sædvanligvis noget langsom)
  • a cantabile (it.) – syngende
  • a capriccio (it.) – lunefuldt, efter behag
  • accelerando (it.) – gradvist hurtigere. Hvor meget tempoet øges afhænger af musikstykkets karakter og udtryk.
  • acuta (lat.) – skarpt klingende orgelstemme
  • adagietto (it.) – rimelig langsom, lidt hurtigere end adagio (72-76 slag per minut)
  • adagio (it.) – langsom (66-76 slag per minut)
  • adagissimo (it.) – yderst langsomt
  • à deux mains (fr.) – for to hænder
  • ad libitum, ad lib. (lat.) – efter behag (ofte om tempo og dynamik)
  • a due (it.) – for to (a due voici: for to stemmer)
  • adirato (it.) – heftigt
  • affabile (it.) – imødekommende, indsmigrende, elskværdig, venlig
  • affannato (it.) – bedrøvet, åndløs
  • affannosamente (it.) – ængstelig, urolig
  • affetto (it.) – følelse, lidenskab
  • affettuoso (it.) – lidenskabeligt, følelsesfuldt, udtryksfuldt
  • affretando (it.) – ilende, med tiltagende tempo
  • affretato (it.) – hurtigere, i stigende tempo
  • affretoso (it.) – ilende, med stigende tempo
  • agevole (it.) – let, behageligt, med lethed i fremførelsen
  • agiato (it.) – ophidset
  • agile, agilemente (it.) – let, bevægeligt, behændigt
  • agité (it.) – livligt
  • agitato (it.) – uroligt, heftigt, bevæget, ophidset
  • agli (it.) – med, som, ligesom
  • agréable (fr.) – behagelig
  • aise (it.) – med lethed
  • al, al' (it.) – for, i, med, på, efter, frem til
  • al fine (it.) – indtil slutningen
  • alla (it) – med, som, ligesom
  • alla breve (it.) – taktart (typisk 2/4 eller 4/4) hvor halvnoden er tælletid
  • alla marcia (it.) – marchagtigt, i marchrytme
  • alla militare (it.) – militæragtigt
  • allant (fr.) – kvikt
  • all'antico (it.) – i gammel stil
  • alla polacca (it.) – på polsk manér (i gammel stil)
  • allargando (it.) – mere bredt, i roligere tempo
  • alla russe (it.) – på russisk manér (i russisk stil)
  • alla tedesca (it.) – på tysk manér (i tysk stil)
  • alla turca (it.) – på tyrkisk manér (i tyrkisk stil)
  • alla zingara (it.) – i sigøjnerstil
  • alla zoppa (it.) – haltende
  • alle (it.) – frem til
  • alle (ty.) – alle, dvs. hele orkestret
  • allegramente (it.) – livligt, muntert, glad, raskt
  • allegretto (it.) – moderat hurtig, langsommere end allegro (112-120 slag per minut)
  • allegrezza (it.) – muntert
  • allegrissimo (it.) – meget hurtig, hurtigere end allegro (172-176 slag per minut)
  • allegro (it.) – hurtig (120-168 slag per minut)
  • allegro moderato (it.) – moderat hurtig, lidt langsommere end allegro (116-120 slag per minut)
  • allentando (it.) – aftagende tempo
  • allentamente (it.) – aftagende tempo
  • allo (it.) – forkortelse for allegro
  • al loco (it.) – tilbage til den noterede tonehøjde efter spil i oktaven
  • all' ongarese (it.) – på ungarnsk manér (i ungarnsk stil)
  • all' ottava, all'8va (it.) – spilles en oktav højere end noteret
  • all' unisono (it.) – énstemmigt
  • al piacere (it.) – efter behag
  • al segno (it.) – til tegnet (stykket gentages, indtil man når et særligt tegn)
  • alteramente (it.) – vredt, ophidset, overlegent
  • alternativo (it.) – afvekslende
  • altra volta (it.) – endnu engang
  • amabile (it.) – elskværdigt, yndefuldt kærligt, blidt
  • amarevole, amarezza (it.) – bittert
  • amaro (it.) – bittert
  • amichevolmente (it.) – venlig, godmodig
  • amore (it.) – hengivelse, ømhed, kærlighed
  • amorevole, amorevolmente (it.) – hjerteligt, følt, inderligt, kærligt
  • amoroso, amorosamente (it.) – hjerteligt, følt, inderligt, kærligt
  • ancora (it.) – igen, gentagelse
  • andante (it.) – jævnt gående, roligt tempo (76-108 slag per minut)
  • andante moderato (it.) – moderat gående, lidt hurtigere end andante (92-112 slag per minut)
  • andantino (it.) – roligt gående, lidt hurtigere end andante (80-108 slag per minut)
  • angosciamento (it.) – ængstelighed
  • angosciato, angoscioso (it.) – sorgfuldt
  • anima (it.) – sjæl
  • animando, animandosi (it.) – stigende tempo
  • animato (it.) – friskt, livligt, bevæget
  • animé (fr.) – livligt, besjælet
  • animoso (it.) – fyrigt, modigt
  • a piacere (it.) – efter behag
  • appassionato (it.) – lidenskabeligt
  • appena (it.) – næsten
  • a punta d'arco (it.) – med buespidsen
  • à quatre mains (it.) – firhændigt, med fire hænder
  • a quattro voci (it.) – firstemmigt
  • arco (it.) – buen
  • ardente, ardentemente (it.) – fyrigt, glødende
  • arditamente (it.) – kækt, frisk, virtuost
  • ardito (it.) – kækt, frisk, virtuost
  • ardore (it.) – lyrisk
  • arpeggio, arp. (it.) – akkordens toner brydes, dvs. spilles efter hinanden
  • articolatamente, articolato, articolazione (it.) – tydeligt, rent
  • assai (it.) – meget (anvendes ofte i sammenhæng med tempobetegnelser)
  • assoluto (it.) – ubunden, frit
  • a tempo (it.) – tilbagevenden til tidligere tempo, det oprindelige tempo genoptages
  • attacca (it.) – videre uden afbrydelse eller pause, lige på
  • au mouvement (fr.) – tilbagevenden til tidligere tempo, det oprindelige tempo genoptages
  • a vista (it.) – ved synet, ved første syn, fra bladet (spille a vista: spille fra bladet)
  • barbaro (it.) – barbarisk, vildt
  • bassa (it.) – dyb (ottava bassa: noderne spilles en oktav dybere)
  • bassa voce (it.) – sagte stemme, dvs. piano
  • basso continuo (it.) – generalbas (gammelt notations system)
  • basso ostinato (it.) – vedholdende bas (kort bastema, der stadig gentages)
  • battuta (it.) – taktslag
  • ben, bene (it.) – godt (ben marcato: godt markeret)
  • bewegt – bevægelse
  • bis (lat.) – to gange
  • bisbigliando (it.) – begreb som især anvendes inden for harpespillet som angivelse af tremolo
  • bizzaremente (it.) – på en lunefuld måde
  • blando (it.) – venligt, midlt, blødt
  • bocca chiusa (it.) – lukket mund (syngeanvisning for nynnende stemmetone på ’m’-lyd)
  • bocca ridente (it.) – med smilende læber
  • bouche fermée (fr.) – lukket mund (syngeanvisning for nynnende stemmetone på ’m’-lyd)
  • bravura (it.), bravure (fr.) – dristighed, dygtighed, virtuost
  • bref (fr.) – kort
  • breve (it.) – kort
  • brillante (it.) – glansfuldt, strålende, glimrende
  • brio (it.) – energisk
  • buffonescamente, buffonesco (it.) – komisk, lystig, latterlig
  • cadenza (it.) – improvisationssted
  • cadenzato (it.) – taktfast
  • calando (it.) – aftagende både i styrke og tempo (som diminuendo)
  • calmando (it.) – beroligende, roligt
  • calmato (it.) – roligt
  • calme (fr.) – roligt
  • calore (it.) – varmt udtryk
  • canto (it.) – sang, vise, også om melodistemme
  • cantabile, cantando (it.) – syngende, sangbart, sanglignende
  • cantacchiare (it.) – nynne, synge sagte
  • capo (it.) – hoved, begyndelse (da capo: forfra, fra toppen)
  • capriccio (it.) – frit og lunefuldt tempo
  • cappriccioso, capriocciosammente (it.) – lunefuldt
  • carezzando (it.) – ømt, kærtegnende, indsmigrende
  • carezzevole (it.) – ømt, kærtegnende, indsmigrende
  • céder (fr.) – roligere, vigende tempo
  • cédez (fr.) – hold tilbage, i roligere tempo
  • celere (it.) – hurtigt
  • chanson (fr.) – sang
  • chantant (fr.) – syngende
  • chiaramente, chiarezza (it.) – klart, tydeligt
  • chiave (it.) – nøgle
  • chiuso, chiusa (it.) – mund (bocca chiusa: lukket mund)
  • clavis (lat.) – tangent
  • clef (fr.) – nøgle
  • coda (it.) – hale, afslutningsled i en sats
  • col, coll', colla (it.) – med
  • col arco (it.) – med buen
  • colla parte (it.) – angiver at akkompagnementet skal følge solostemmen nøje
  • con (it.) – med
  • come (it.), comme (fr.) – ligesom
  • come prima (it.) – som første gang
  • commodo, comodamente (it.) – bekvem, magelig, moderat
  • con abbadono (it.) – med hengivelse
  • con afflizzione (it.) – med bedrøvelse
  • con allegrezza (it.) – med munterhed
  • con amore (it.) – med kærlighed
  • con anima (it.) – med sjæl
  • con bravura (it.) – med dygtighed, med dristighed, virtuost
  • con brio (it.) – med energi, energisk
  • con calore (it.) – med varmt udtryk
  • concitato (it.) – heftigt, bevæget, ophidset
  • con dolore (it.) – med smerte, bedrøvet, sorgfuldt
  • con duolo (it.) – med smertefyldt udtryk
  • con forza (it.) – med kraft, kraftigt
  • con fuoco (it.) – med ild, ildfuldt
  • con moto (it.) – med bevægelse
  • con spirituoso (it.) – med ånd, åndfuldt, vittigt, kvikt, livfuldt
  • continuo (it.) – generalbas
  • contrarium, per motum (lat.) – i modbevægelse
  • coperto (it.) – dækket, tildækket (optræder typisk i forbindelse med slagtøj)
  • corda vuota (it.) – løs streng
  • crescendo, cresc. (it.) – tiltagende styrke, voksende
  • da, dal, d'all, dalla, dalle, dallo (it.) – fra (dal segno: spring til segno-tegnet)
  • da capo, D.C. (it.) – fra begyndelsen, forfra
  • da capo al fine (it.) – gentag fra begyndelsen indtil fine
  • dal segno (it.) – spring til segno-tegnet
  • D.C. (it.) – forkortelse for da capo (da capo: fra begyndelsen, fra toppen)
  • debile (it.), débile (fr.) – svagt
  • decidé (fr.), decido (it.) – bestemt
  • decisamente (it.) – bestemt, resolut, beslutsomt
  • deciso (it.) – bestemt, resolut, beslutsomt
  • decrescendo, decresc. (it.) – aftagende i styrke
  • dehors (it.) – fremtrædende, fremhævet, prominent
  • del, dell', della, delle, dello (it.) – fra, af, med
  • deliberato (it.) – beslutsomt, overlagt
  • delicamente (it.) – smagfuldt, udsøgt, delikat, med finesse
  • delicato (it.) – smagfuldt, udsøgt, delikat, med finesse
  • delicatezza (it.) – smagfuldt, udsøgt, delikat, med finesse
  • délié (it.) – 1) adskildt, det modsatte af legato. 2) frit
  • dessous (it.) – under
  • destra, destro (it.) – højre (mano destra: højre hånd)
  • determinato (it.) – bestemt, beslutsomt
  • devoto (it.) – from, hengiven
  • devozione (it.) – fromhed, hengivenhed
  • di (it.) – fra, af, med, til (optræder i utallige sammensætninger)
  • diluendo (it.) – hendøende (modsvarer kraftigt diminuendo)
  • diminuendo, dim. (it.) – aftagende i styrke
  • diminuendo al niente (it.) – gradvist svagere indtil lydløs
  • discordante (it.) – uharmonisk, mislydende
  • distinto (it.) – tydeligt, distinkt
  • diti (it.) – fingre
  • divisi (it.) – opdelt, hver for sig
  • divoto, divotamente (it.) – from, hengiven
  • divozione (it.) – fromhed, hengivenhed
  • doglioso (it.) – bedrøvet, bekymret
  • dolendo (it.) – smertefuld, klagende
  • dolente (it.) – smertefuld, klagende
  • dolce (it.) – blødt, blidt, sødt
  • dolcezza (it.) – sødme
  • dolcissimo (it.) – så blidt som muligt
  • dolente (it.) – klagende
  • dolore (it.) – smertefuldt, bedrøvet, sorgfuldt
  • doloroso (it.) – smertefuldt, sorgfuldt
  • doppio (it.) – dobbelt
  • doppio movimento (it.) – dobbelt tempo
  • dopo (it.) – efter, siden
  • doucement (it.) – nænsomt, blødt
  • doulo (it.) – smerte, sorg
  • douloureux (it.) – smertefuldt, sørgmodigt
  • doux (it.) – blid, mild
  • droite (it.) – højre (main droite: højre hånd)
  • D.S. (it.) – forkortelse for dal segno (dal segno: spring til segno-tegnet)
  • due (it.) – to
  • due corde (it.) – på to strenge
  • due voci (it.) – tostemmig
  • due volte (it.) – to gange
  • duo (lat.) – komposition for to uensartede instrumenter
  • duolo (it.) – smertefyldt
  • duramente (it.) – hårdt
  • durezza (it.) – hårdt, skarpt
  • eccelsamente (it.) – højtideligt
  • eccheggiante (it.) – genlydende, med ekko
  • effettuoso (it.) – virkningsfuldt
  • eguale (it.) – ensartet
  • élargissant (it.) – i gradvist bredere tempo
  • emporté (it.) – heftigt, medrevet
  • enchainez (it.) – det at lade satserne følge hinanden uden ophold
  • encore (it.) – igen
  • energicamente (it.) – kraftfuldt, energisk
  • energico (it.) – kraftfuldt og bestemt
  • eroico, eroica (it.) – kraftfuldt og heltemodigt
  • esercizio (it.) – "øvelsesstykke", etude
  • espirando (it.) – hendøende
  • espressione, espressivo, espr. (it.) – udtryksfuldt, følelsesfuldt
  • estinguendo (it.) – udslukkende, som gradvist udslukkes (bliver ekstrem svag)
  • estinto (it.) – udslukt, næsten uhørligt
  • estompé (fr.) – sløret
  • estribillo (it.) – omkvæd, refræn
  • etouffé (it.) – afdæmpet (især om tromme eller paukeslag)
  • étouffoir (it.) – dæmper
  • expressivo (it.) – udtryksfuldt, følelsesfuldt
  • extremely fast (eng.) – ekstremt hurtig
  • extremely slow (eng.) – ekstremt langsom
  • f (it.) – forkortelse for forte (kraftigt)
  • facile, facilement (it.) – let, enkelt, uden vanskelighed, let at udføre
  • fantastico (it.), fantastique (fr.) – fantastisk, storslået
  • fast (eng.) – hurtig
  • fastosamente, fastoso (it.) – prægtig, overdådig
  • fast rock (eng.) – hurtig rock
  • fast swing (eng.) – hurtig og i swing stil, hurtig swing
  • fastoso (it.) – prægtigt, pompøst
  • favori (it.) – foretrukken, populær
  • favorito (it.) – favorit
  • feierlich (ty.) – festligt
  • fermezza (it.) – fasthed
  • fern (ty.) – fjern, afsides
  • feroce (it.) – heftigt, stormende, vildt, lidenskabeligt
  • fervente, fervido, fervoroso (it.) – hæftig, inderlig, lidenskabelig
  • festivo, festivamente, festoso (it.) – pompøst, festligt
  • festosetto, festoso (it.) – munter, lystig
  • ff (it.) – forkortelse for fortissimo (meget kraftigt)
  • fff (it.) – forkortelse for forte fortissimo (så kraftigt som muligt)
  • fiacco (it.) – svag, træt, mat
  • fiero, fieramente (it.) – heftigt, vildt, stolt, voldsomt
  • fin (fr.) – slutning, ende
  • fine (it.) – slutning, ende
  • finito (it.) – afsluttet, afslutning
  • flatteusement (fr.) – indsmigrende
  • flautando, flautato (it.) – fløjtende (på strygere stryges tættere på gribebrættet)
  • flebile, flebilemente (it.) – klagende, melankolsk
  • flessibile (it.) – fleksibelt, smidigt
  • fliessand (ty.) – flydende
  • flou (it.) – uklar, tåget
  • focosetto (it.) – lidt mindre ildfuld og fyrig end focoso
  • focoso, focosamente (it.) – ildfuld, fyrig
  • fondu (it.) – sammensmeltet
  • forte, f (it.) – kraftigt
  • forte fortissimo, fff (it.) – så kraftigt som muligt
  • fortepiano, fp (it.) – kraftigt og straks derpå svagt
  • fortissimo, ff (it.) – meget kraftigt
  • forza (it.) – kraft, kraftigt
  • forzando, forzato (it.) – kraftig fremhævelse af en enkelt tone eller akkord
  • fp (it.) – forkortelse for fortepiano (kraftigt og straks derpå svagt)
  • fracassoso (it.) – larmende, støjende
  • fresco (it.) – friskt, muntert, livligt
  • fretta, frettando (it.) – hastigt, jagende
  • frettevole, frettoloso, frettolosamente (it.) – ilende
  • fröhlic (ty.) – muntert, glad
  • funèbre (fr.), funebre (it.) – sørgeligt (marche funèbre: sørgemarch)
  • fugato (it.) – i fuga stil
  • fuoco (it.) – fyrigt, ildfuldt
  • furioso, furibondo (it.) – rasende, vildt, stormfuldt
  • fz (it.) – forkortelse for forzando (kraftig fremhævelse af en enkelt tone eller akkord)
  • gai, gaiement (fr.) – muntert, livligt
  • gauche (fr.) – venstre (main gauche: venstre hånd)
  • garbato (it.) – med ynde, elskværdigt
  • gehend (ty.) – gående
  • gemente, gemebondo (it.) – sukkende, klagende
  • generoso (it.) – gavmidlt, ædelt
  • gentile (it.) – elskværdigt, venligt
  • gettato (it.) – kastet, med et kast
  • giochevole, giochevolmente (it.) – spøgende, lunefuldt
  • giocoso, giocondo (it.) – spøgende, muntert, lystigt
  • gioia, gioja (it.) – glæde
  • gioioso (it.) – glæde
  • giubiloso (it.) – jublende
  • giusto (it.) – passende-, præcist-, rigtigt-, normalt tempo
  • gliss (it.) – forkortelse for gliassando (let glidende)
  • glissando, gliss (it.), glisser, glissant (fr.) – let glidende
  • gracile (it.) – svagt, spinkelt
  • gradatamente (it.) – gradvist
  • gradavole (it.) – behageligt
  • gradually slower (eng.) – gradvist langsommere tempo. Hvor meget tempoet sænkes afhænger af musikstykkets karakter og udtryk.
  • gran (it.) – stor
  • grand (fr.) – stor
  • grandezza (it.) – værdighed, storhed
  • grandioso (it.) – majestætisk, storslået
  • grave (it. og fr.) – meget langsom og højtidelig, tung og alvorlig (25-45 slag per minut)
  • gravità (it.) – tyngde, alvorligt, værdigt
  • grazia, grazioso, graziosamente (it.) – yndefuldt, graciøst
  • guerriero, guerriera (it.) – krigerisk
  • gusto, gustoso (it.) – smag, stil
  • heiter (ty.) – munter
  • héroïque (fr.), heroish (ty.) – heroisk, heltemodig

  • ilare (it.) – løssluppent, muntert, lystigt
  • imitando (it.) – efterlignende
  • impetuoso (it.) – heftigt, voldsomt, løssluppent, fremstormende
  • imponente (it.) – befalende
  • incalcando (it.) – stigende volumen og tempo
  • incalzando (it.) – fremaddrivende, pressende tempo, presset
  • incisif (fr.) – skarp, bidende
  • incisive (fr.) – skarp, bidende
  • indeciso (it.) vag, ubeslutsom
  • infernale (it.) – infernalsk, djævelsk
  • infinito (it.) – ubegrænset, uendelig
  • inganno (it.) – skuffende kadence
  • inglese (it.) – engelsk
  • in modo di (it.) – i stil med
  • innig (ty.) – inderlig
  • innocente (it.) – uskyldigt, naturligt, naivt
  • inquieto (it.) – uroligt
  • insensibile (it.) – ufølsomt, umærkeligt
  • insieme (it.) – sammen, samtidigt
  • intensivo (it.) – intensiv, hæftig
  • ira (it.) – hidsigt, vredt
  • irresoluto, irrisoluto (it.) – ubeslutsomt, ubestemt
  • istesso (it.) – samme (l'istesso tempo: det samme tempo)
  • jocoso (it.) – skæmtende, lystigt
  • jubiloso (it.) – jublende

  • klagend (ty.) – klagende
  • kräftig (ty.) – kraftig
  • lacrimoso (it.) – klagende, grædende, tårerigt
  • laid back (eng.) – tilbagelænet
  • lagrimoso (it.) – klagende, grædende, tårerigt
  • laisser (fr.) – lade
  • laisser vibrer (fr.) – lade klinge
  • lamentabile, lamentoso, lamentando (it.) – vemodigt, sorgfuldt, klagende
  • lancio (it.) – med flugt
  • langsam (ty.) – langsom
  • languendo (it.) – smægtende, sentimental
  • largamente, largamento, languemente (it.) – bredt
  • largando – bredere
  • larghetto (it.) – rimelig langsom og bred (60-66 slag per minut)
  • larghissimo (it.) – ekstremt langsom (under 25 slag per minut)
  • largo (it.) – meget langsom og bred (40-60 slag per minut)
  • lebendig (ty.) – levende, livfuldt
  • lebhaft (ty.) – livlig
  • leg. (it.) – forkortelse for legato (bundet sammen)
  • legatissimo (it.) – den højeste grad af legato
  • legato, leg. (it.) – bundet sammen (tonerne spilles sammenhængende uden ophold)
  • léger, légère (fr.) – let
  • legerezza (it.) – let
  • legg. (it.) – forkortelse for leggiero (let, utvungen ansats)
  • leggero, legg. (it.) – let, utvungen ansats
  • leggiardro (it.) – let, yndefuldt
  • leggiera, leggieremente (it.) – let, utvungent
  • leggiero, legg. (it.) – let, utvungen ansats
  • legno (it.) – træ (bacchetta di legno: brug trommestikker af træ)
  • lent (fr.) – langsom
  • lentando (it.) – tøvende, dvælende, gradvist langsommere
  • lento, lent, lente, lentemente (it.) – meget langsom (45-60 slag per minut)
  • lestissimo (it.) – meget hurtig, muntert og let
  • lezissamente, lezioso (it.) – ømt, følsomt
  • lib. (lat.) – forkortelse for libitum (efter behag)
  • liberamente (it.) – frit
  • libitum, lib., ad lib. (lat.) – efter behag
  • lié, liée (fr.) – bundet sammen (tonerne spilles sammenhængende uden ophold)
  • lieto (it.) – munter, glad, let
  • lieve (it.) – let
  • lirico, lirica (it.) – lyrisk, følsomt
  • liscio, liscia (it.) – glat
  • l'istesso tempo (it.) – det samme tempo, i samme takt, trods taktskifte
  • lively (eng.) – livligt
  • loco (it.) – på stedet eller som noteret (ofte som ophævelse af all'ottav)
  • loin, lointain (it.) – fjernt
  • lontano (it.) – der skal tilstræbes karakter og/eller klang, som fra stor afstand
  • lugubre (it.) – sørgelig, uhyggelig, dyster, klagende
  • lunga, lungo (it.) – lang
  • lusingando (it.) – indsmigrende, ømt, blidt
  • luttoso (it.) – sørgmodigt, trist
  • luttuoso (it.) – sørgmodigt, trist
  • m. – forkortelse for mano (it.) (mano: hånd) og main (fr.) (main: hånd)
  • ma (it.) – men
  • ma non troppo (it.) – men ikke for meget
  • macabre (it.) – dyster, uhyggelig, makaber, mørk
  • maestoso (it.) – majestætisk, pompøs
  • maestro (it.) – mester
  • maggiore (it.) – dur
  • main (fr.) – hånd (main droite: højre hånd. main gauche: venstre hånd)
  • mais (fr.) – men (modéré mais sans lenteur: moderat men uden at slæbe)
  • majeur (fr.) – dur
  • malinconica, malinconico (it.) – melankolsk, tungsindigt
  • mancando, mancante (it.) – aftagende både i styrke og tempo
  • manis (it.) – hænder
  • mano (it.) – hånd (mano destre: højre hånd. mano sinistra: venstre hånd)
  • mansueto, mansuetamente (it.) – godmodigt, mildt, blidt
  • marcando, marcato (it.) – støt, markeret, accentueret (dvs. hver tone skal fremhæves)
  • marcia (it.) – march (alla march: i march stil)
  • martelé (fr.), martellato, martellando (it.) – hamret, kraftigt anslag
  • marziale (it.) – krigerisk, nogle gange også marchagtigt
  • M.D. (it., fr.) – forkortelse for mano destra (it.) (mano destra: højre hånd) og main droite (fr.) (mano destra: højre hånd)
  • medesimo (it.) – det samme (medisimo tempo: det samme tempo)
  • medium fast (eng.) – middel hurtigt
  • melancolico (it.) – melankolsk, tungsindigt
  • même (fr.) – samme
  • même mouvement (fr.) – samme tempo
  • meno (it.) – mindre
  • meno mosso (it.) – mindre livligt, mindre bevæget
  • messa di voce (it.) – et gradvist crescendo efterfulgt af et decrescendo på en udholdt tone
  • mesto (it.) – sørgeligt, sørgmodigt
  • mettere (it.) – sætte, påsætte (fx en dæmper)
  • mettre, mettez (fr.) – sætte, påsætte (fx en dæmper)
  • mezza, mezzo (it.) – halv
  • mezza voce (it.) – med halv stemmekraft/styrke
  • mezzoforte, mf (it.) – halvkraftigt
  • mezzopiano, mp (it.) – halvsvagt
  • mf (it.) – forkortelse for mezzoforte (halvkraftigt)
  • minaccevole, minaccioso (it.) – truende
  • mineur (fr.) – mol
  • minore (it.) – mol
  • misterioso (it.) – mystisk, hemmelighedsfuldt
  • misura (it.) – takt
  • mobile (fr.) – bevægelig
  • moderate fast (eng.) – hurtigt men ikke for hurtigt
  • moderato (it.) – moderat tempo, behersket tempo (108-120 slag per minut)
  • modéré (fr.) – moderat, mådeholden
  • modo (it.) – 1) måde, stil. 2) modus, skala, toneart
  • moins (fr.) – mindre
  • moins vite (fr.) – mindre hurtigt, langsommere
  • moltié (fr.) – halvdel (le moltié plus lent: halvt så hurtigt)
  • molto (it.) – meget
  • morendo, moriendo (it.) – tøvende, hendøende
  • morbido (it.) – blødt, mildt
  • morceau (fr.) – musikstykke, værk
  • mosso (it.) – bevæget, livligt
  • moto (it.) – bevægelse
  • mouvement (fr.) – tempo, bevægelse
  • movimento (it.) – tempo, bevægelse
  • mp (it.) – forkortelse for mezzopiano (halvsvagt)
  • M.S. (it.) – forkortelse for mano sinistra (mano sinistra: venstre hånd)
  • muta (lat.) – en instruks om skift af instrument eller stemning
  • mäßig (ty.) – moderat
  • napolitana (it.) – et musikstykke i folkelig stil
  • narrante (it.) – fortællende
  • negli (it.) – i, på
  • negligente, negligentemente (it.) – skødesløst
  • nei, nel, nello, nella, nell', nelle (it.) – i
  • niente (it.) – intet, ingenting (diminuendo al niente: gradvist svagere indtil lydløs)
  • nobile, nobilmente (it.) – ædel
  • non (fr.) – ikke
  • non molto (fr.) – ikke meget
  • non tanto (fr.) – ikke så meget
  • non troppo (fr.) – ikke for meget
  • nota (lat.) – node
  • nouva, nouvo (it.) – ny
  • o (it.) – eller
  • obligato, obbligato (it.) – obligatorisk, stemme må ikke udelades
  • ogni (it.) – alle
  • ondeggiando, ondeggiamento (it.) – vuggende, bølgende
  • ongarese (it.) – ungarsk
  • ossia (it.) – eller også, frit valg mellem to spillemåder
  • ostinato (it.) – vedholdende (om stadigt gentagende figur)
  • ôter, ôtez (fr.) – fjerne, tage væk
  • ottava alta, 8va (it.) – spilles en oktav over noteret
  • ottava bassa, 8vb (it.) – spilles en oktav under noteret
  • ovvero (it.) – eller
  • p (it.) – forkortelse for piano (svagt)
  • pacato (it.) – roligt
  • parlando, parlante (it.) – talende, med talende udtryk
  • pas (fr.) – betyder både ikke og trin
  • passione, passionato, pass. (it.) – lidenskabeligt, passioneret
  • pastorale (it.) – med landlig/idyllisk grundtone
  • pastoso (it.) – blød, mild, blid
  • patetico (it.) – følelsesfuldt, højtideligt, med stor bevægelse
  • pathétique (it.) – følelsesfuldt, højtideligt, med stor bevægelse
  • pauroso (it.) – frygtsom, ængstelig
  • pavido (it.) – frygtsom, ængstelig
  • perdendo, perdendosi (it.) – hendøende, aftagende styrke
  • pesante (it.), pesant (fr.) – tungt, langsomt, med vægt og bredde
  • petit, petite (it.) – lille
  • peu (fr.) – lidt
  • pezzo (it.) – stykke, komposition
  • pf (it.) – forkortelse for poco forte (ikke for kraftigt, midt mellem mf og p)
  • piacere (it.) – fornøjelse, behag (a piacere: efter behag)
  • piacevole (it.) – behageligt, elskværdigt
  • piangendo, piagente (it.) – grædende, klagende, begrædeligt
  • pianissimo, pp (it.) – meget svagt
  • piano, p (it.) – svagt
  • piano pianissimo, ppp (it.) – så svagt som muligt
  • piccola, piccolo (it.) – lille
  • pièce (fr.) – stykke, komposition
  • piena, pieno (it.) – fuld, fuldstændigt
  • pietoso (it.) – medlidende, medfølende, højtidsfuld, from
  • pittoresque (fr.) – billedligt
  • più (it.) – mere
  • più mosso (it.) – mere bevæget
  • piuttosto – temmelig (piuttosto allegro: temmelig hurtig)
  • pizzicato (it.) – knipse (frembringelse af toner på strygeinstrument ved fingerknipsning)
  • placido (it.) – rolig, stilfærdig
  • placito (it.) – skøn vurdering. Fx a bene placito; efter behag
  • plainte (fr.) – klage, klagesang
  • plaisanterie (fr.) – skæmt, spøg, bagatel
  • plaque (fr.) – tonerne i en akkord spilles samtidigt
  • plein, pleine (fr.) – fuld, hel
  • pleno (it.) – fuld
  • plus (it.) – mere
  • plus forte (it.) – kraftigere
  • pochetto (it.) – lille smule
  • pochissimo (it.) – så lidt som muligt
  • poco (it.) – lidt
  • poco a poco (it.) – lidt efter lidt
  • poi (it.) – derefter, så, senere
  • point d'orgue (fr.) – orgelpunkt
  • pomposo (it.) – pompøst, glansfuldt, højtideligt, storslået
  • ponticello (it.) – stolen på et strengeinstrument, dvs. den træanordning som løfter strengene op over dækket på instrumentet
  • portamento (it.) – bære hen til (på strygere og ved sang en hastig gliden mellem to toner)
  • portato (it.) – hver enkelt tone sættes let an, selvom tonerne er sammenbundne (en mellemting mellem staccato og legato)
  • possibile (fr.) – som muligt, mulig
  • pour (fr.) – for
  • pour piano (fr.) – for klaver
  • poussé (fr.) – opstrøg
  • pp (it.) forkortelse for pianissimo (meget svagt)
  • ppp (it.) – forkortelse for piano pianissimo (så svagt som muligt)
  • precedente (it.) – foregående, tidligere (tempo precedente: det foregående tempo)
  • precipitoso (it.) – ilende, fremadjagende, pludseligt hurtigere
  • premier (fr.) – første
  • près (fr.) – nær ved
  • prês de la table (fr.) – tæt ved sangbunden
  • près de la touche (fr.) – tæt ved gribebrættet
  • presque (fr.) – næsten
  • pressando, pressante (it.) – presserende, ilende
  • prestissimo (it.) – ekstremt hurtig, så hurtig som muligt (over 200 slag per minut)
  • presto (it.) – meget hurtig (168-200 slag per minut)
  • prima (lat.) – først, første
  • prima vista (it.) – fra bladet
  • prima volta (it.) – første gang
  • primo (it.) – første
  • principale (lat.) – førende instrumentalstemme
  • pronto (it.) – hurtig, parat, livlig
  • pronunziato (it.) – tydelig, markeret
  • punta d'arco (it.) – spidsen af buen
  • quasi (it.) – ligesom, efterlignende
  • quatre (fr.), quattro (it.) – fire (à quatre mains: firhændigt)
  • questa, questo (it.) – denne
  • quick (eng.) – hurtig
  • quieto (it.) – stilfærdigt, roligt, lavmælt
  • quietissimo (it.) – meget roligt
  • quindicesima alta, 15va (it.) – spilles to oktaver over noteret
  • quindicesima bassa, 15vb (it.) – spilles to oktaver under noteret

  • rabbia, rabbiosamente, rabbioso (it.) – rasende
  • raddolcendo (it.) – mildnende, beroligende
  • ralentir (it.) – sæt farten ned (aftagende tempo)
  • rallentando, rall. (it.) – gradvist aftagende tempo. Hvor meget tempoet sænkes afhænger af musikstykkets karakter og udtryk.
  • rapide – raskt, kvikt, hurtigt
  • rapido (it.) – raskt, kvikt, hurtigt
  • rasch (ty.) – hurtigt
  • rattenando, rattenuto (it.) – tilbageholdende, blive langsommere
  • rauschend (ty.) – brusende, susende
  • ravviando (it.) – bliver atter livligere
  • ravvivante (it.) – opkvikkende, livgivende
  • relaxed (eng.) – afslappet
  • religiosamente, religioso (it.) – andægtigt, fromt, højtideligt
  • rep. (it.) – forkortelse for repetizione (repetition, gentagelse)
  • repetizione (it.) – repetition, gentagelse (senza repetizione: uden repetition)
  • replica (it.) – gentagelse (senza replica: uden gentagelse)
  • retarder, retardando (it.) – sænke, gøre langsommere (som ritardando)
  • retenu (it.) – langsommere, tilbageholdt
  • rêverie (fr.) – drømmeri
  • rf, rfz (it.) – forkortelse for rinforzando (kraftigere og kraftigere)
  • riduzione (it.) – nedsættelse, reduktion
  • rigoroso (it.) – taktfast, strengt, nøjagtigt i tempo
  • rilasciando (it.) – afslappende, gradvist aftagende tempo. Hvor meget tempoet sænkes afhænger af musikstykkets karakter og udtryk.
  • rinforzand, rinforzato, rf. (it.) – forstærket, kraftigere og kraftigere (over et mindre antal takter end crescendo)
  • ripieno (it.) – fuld besat (tuttisteder)
  • riposato (it.) – udhvilet
  • riprendere (fr.) – genoptage (det gamle tempo)
  • ripresa (it.) – gentagelse, reprise
  • risoluto (it.) – beslutsomt, bestemt, resolut
  • ristringendo (it.) – stramme tempoet
  • risvegliato (it.) – opvakt, muntert (igen i livligt tempo efter et langsommere afsnit)
  • ritardando, rit., ritard. (it.) – gradvist aftagende tempo. Hvor meget tempoet sænkes afhænger af musikstykkets karakter og udtryk.
  • ritenente (it.) – tilbageholdende
  • ritenuto (it.) – pludseligt langsommere, tilbageholdene
  • ritmico (it.) – rytmisk
  • ritmo (it.) – rytme
  • ritornare (it.) – vende tilbage
  • riverso, riverscio (it.) – omvendt
  • rovescio (it.) – bagfra, retrograd
  • rubato (it.) – frit tempo, tempo kan ændres efter forgodtbefindende
  • russa (it.) – russisk (alla russa: i russisk stil)
  • rustico (it.) – landligt, bondsk, folkeligt, rustikt
  • saltando (it.) – springene bue, så buehårene forlader strengene efter hver node
  • saltato (it.) – springene bue, så buehårene forlader strengene efter hver node
  • saltellato (it.) – hoppende
  • sans (fr.) – uden
  • sans pédale (fr.) – uden pedal
  • sautillé (it.) – bueteknisk udtryk for let springende strøg (mindre adskildt end Saltando)
  • scemando, scenando (it.) – aftagende
  • scherzando (it.) – spøgende, muntert, skæmtende
  • schleppend (ty.) – slæbende
  • schnell – hurtigt
  • sciolto (it.) – løs, utvungen, ubunden
  • scorrende, scorrevolo (it.) – løbende, strømmende
  • sdegnoso (it.) – trodsig, truende
  • se (it.) – hvis, om
  • se piace (it.) – om det ønskes
  • sec, secco (it.) – tør, kort
  • secondo, seconda, secondi, seconde (it.) – anden
  • segno (it.) – tegn
  • segue, siegue (it.) – følger, går videre
  • semplice (it.) – enkel, ligefrem, fordringsløs, ukunslet
  • sempre (it.) – stedse, hele tiden, forsat, altid
  • sensibile (it.) – følsomt
  • sentimento (it.) – følelse
  • sentito (it.) – følt, udtryksfuldt
  • senza (it.) – uden
  • senza cembalo (it.) – uden flygel
  • senza repetizione, senza replica (it.) – uden repetition
  • senza sordino – uden dæmper
  • sereno (it.) – klar, lys, rolig
  • sérieux, sérieuse (fr.) – alvorlig
  • serio (it.) – alvorsfuldt, seriøs, højtidelig
  • serioso (it.) – alvorlig, højtidelig
  • serrez (fr.) – forøg tempoet (dvs. accelerando)
  • seufzend (ty.) – sukkende
  • seul, seule (fr.) – alene, solo
  • sf (it.) – forkortelse for sforzando (stærkt betonet)
  • sfogato (it.) – ubegrænset, ikke tilbageholdt, frit strømmende
  • sforzando, sforzato (it.) – stærkt betonet
  • sfp (it.) – Forkortelse for sforzando piano (pludselig kraftigt efterfulgt af pludseligt svagt)
  • sfz, sf. (it.) – forkortelse for sforzando (stærkt betonet)
  • silence (fr.) – pause, stilhed
  • simile, simili (it.) – vedblivende, på samme måde, ligesom
  • simplice (it.) – enkel, ligefrem, fordringsløs, ukunslet
  • sinistra (it.) – venstre (mano sinistra: venstre hånd)
  • sinistro (it.) – 1) uhyggelig, truende. 2) maskulinum af sinistra
  • sino, sin' (it.) – indtil
  • slancio (it.) – med fart
  • slargando (it.) – blive bredere
  • slentando (it.) – tøvende, gradvist langsommere
  • slow (eng.) – langsom
  • slow funk (eng.) – langsom funk
  • slow rock (eng.) – langsom rock
  • slow swing (eng.) – langsom og i swing stil, langsom swing
  • smanioso (it.) – rasende, lidenskabeligt
  • smorzando, smorzato (it.) – hendøende, dæmpende
  • snello (it.) – kvikt
  • soave, soavemente (it.) – sødt, blidt, elskværdigt, indsmigrende
  • solemnis, solennis (it.) – højtidelig
  • sollecitando (it.) – accelererende, drivende på
  • solenne (it.) – alvorligt
  • solo (it.) – alene
  • sonnoramente (it.) – klangfuldt, harmonisk
  • sonore, sonoro (it.) – klangfuldt, harmonisk
  • sopra, come sopra (it.) – overfor, som ovenfor
  • sordamente (it.) – dæmpet
  • sordina, sordini, sordino (it.) – dæmpet, dæmper
  • sordo (it.) – dæmpe
  • sospirando (it.) – udholdt, sukkende
  • sostenuto (it.) – vedvarende, tilbageholdt, roligt
  • sotto (it.) – dæmpet
  • sotto voce (it.) – med halv stemme, med halv styrke (på strygere spilles tonen tæt ved gribebrættet)
  • souple (it.) – smidig, behændig
  • sourd, sourde (fr.) – dæmpet
  • sourdine (fr.) – dæmper
  • soutenu (fr.) – vedvarende, udholdt, båret
  • spianato (it.) – lige, jævnt flydende
  • spiccato (it.) – hoppende, hurtig og kort (klart adskilte toner)
  • spiaccato (it.) – hoppende, hurtig og kort (klart adskilte toner)
  • spirito, spritoso, spirituoso (it.) – åndfuldt, vittigt, kvikt, livfuldt
  • sprechend (ty.) – talende
  • sprigend (ty.) – springende, let
  • stacc. (it.) – forkortelse for staccato (skarpt adskilte toner)
  • staccare (it.) – rive løs
  • staccare il tempo (it.) – begynde i det originale tempo
  • staccato, stacc. (it.) – korte, skarpt adskilte toner
  • stendendo, stantanto (it.) – slæbende, besværet, forhalet, langsommere
  • sterbend (ty.) – døende, hendøende
  • steso – langsomt
  • stesso, steea, stessi, stesse (it.) – samme
  • stinguendo (it.) – udslukkende, som gradvist udslukkes (bliver ekstrem svag)
  • stonante (it.) – dissonerende, mislydende
  • strasciando (it.) – slæbende
  • stravagente (it.) – fantastisk, sælsomt
  • strepitoso (it.) – buldrende, larmende
  • stretto, stretta (it.) – i hurtigere tempo. I fuga-kompositioner angiver betegnelsen dog tæt stemmeføring
  • stringendo (it.) – gradvist hurtigere, fremaddrivende og intensiverende
  • strisciando (it.) – kromatisk glidende
  • stromenti (it.) – musikinstrumenter
  • stürmend (it.) – stormende
  • su (it.) – på, omkring
  • suavo (it.) – mildt, blødt, elskværdigt
  • subitement (it.) – pludselig
  • subito (it.) – hurtig, pludselig (volti subito: vend nodebladet hurtigt)
  • suffocato (it.) – kvalt, dæmpet, undertrykt
  • sugli (it.) – på, omkring
  • sugli tasti neri (it.) – på de sorte tangenter
  • sui (it.) – på, omkring
  • sui tasti neri, su tasti neri (it.) – på de sorte tangenter
  • sul, sulla, sulle, sullo (it.) – på, omkring
  • sul ponticello (it.) – spil ved stolen (på strengeinstrumenter)
  • sur (fr.) – på, over, omkring
  • sussurando (it.) – hviskende, susende
  • svegliando, svegliato (it.) – muntert, opvakt, frisk
  • svelto (it.) – muntert, opvakt, frisk
  • tacet, tac (it.) – stille, en stemme i orkestret er tavs
  • tanto (it.) – meget
  • tardamente (it.) – tøvende, langsomt
  • tardo (it.) – tøvende, langsomt
  • tasto (it.) – tangent
  • tasto solo (it.) – basstemmen skal spilles uden akkorder (ved generalbas)
  • tempesta (it.) – storm, uvejr
  • tempestoso (it.) – stormende, ustyrlig, hæftig
  • tempo (it.) – tid, takt
  • tempo comodo (it.) – i et komfortabelt tempo
  • tempo di marcia (it.) – i marchtempo
  • tempo giusto (it.) – tempoet afmålt efter stykkets karakter
  • tempo maggiore (it.) – alle breve
  • tempo precedente (it.) – det foregående tempo
  • tempo rubato (it.) – frit tempo, tempo kan ændres efter forgodtbefindende
  • tempo semplice (it.) – simpelt, regulært tempo
  • ten. (it.) – forkortelse for tenuto ( udholdt, båret)
  • tenendo (it.) – udholdende
  • teneramente (it.) – sart, ømt
  • tenerezza (it.) – ømt
  • tenuto, ten. (it.) – udholdt, båret
  • timorosa, timoroso (it.) – frygtsomt, forsigtigt
  • tiré, tirez, tirer (fr.) – nedstrøg
  • tomultuoso (it.) – stormfuldt, larmende
  • tosto (it.) – hastigt
  • tr (it.) – Forkortelse for trille (hurtig vekslen mellem en tone og dens over- eller underliggende nabotone)
  • tranquillamente, tranquillo (it.) – roligt
  • trascinando (it.) – slæbende
  • trattare (it.) – bearbejde, behandle
  • tratto (it.) – udstrakt, slæbende
  • trattenuto (it.) – tilbageholdende
  • tre (it.) – tre
  • tre voci (it.) – tre stemmig
  • tremando (it.) – bævende, sitrende
  • tremblement (fr.) – fransk betegnelse for trille (hurtig vekslen mellem en tone og dens over- eller underliggende nabotone)
  • tremolo, tremolando (it.) – sitrende, bævende, hurtigt skift mellem to toner
  • très (fr.) – meget
  • très vif (fr.) – meget livlig
  • tria (lat.) – tre
  • trille (it.) – hurtig vekslen mellem en tone og dens over- eller underliggende nabotone
  • trillo – (it.) det samme som en trille (se herover)
  • trio (lat.) – musikstykke for tre personer
  • trionfanye (it.) – triumferende
  • tristo (it.) – vemodigt
  • troppo (it.) – for meget (allegro ma non troppo: hurtigt men ikke for meget)
  • t.s. (it.) – forkortelse for tasto solo (basstemmen spilles alene)
  • tutta la forza (it.) – med al kraft
  • tutti (it.) – alle, dvs. hele orkestret
  • umore (it.) – humør, lune
  • un, una, uno (fr. og it.) – en
  • un poco (it.) – en smule
  • unisono (it.) – unison (enstemmig, det vil sige med samme melodi i alle stemmerne)
  • unitamente (it.) – overensstemmelse
  • ut supra (lat.) – som overfor
  • v. (it.) – forkortelse for voce (stemme)
  • vacillando (it.) – flakkende, vaklende
  • varieté (fr.) – afvekeksling
  • véhémente (it.) – heftigt, voldsomt
  • velato (it.) – dæmpet
  • veloce (it.) – hurtig
  • velocissimo (it.) – meget hurtig
  • very (eng.) – meget
  • very fast (eng.) – meget hurtig
  • very slowly (eng.) – meget langsom
  • vezzoso (it.) – smægtende, indtagende
  • vibrato (it.) – bævende, vibrerende
  • vibrer (it.) – vibrere, klinge
  • vif, vive (fr.) – livlig, hurtig
  • vigoro (it.) – med kraft
  • vigoroso (it.) – kraftigt, beslutsomt, stærkt
  • violento (it.) – voldsomt, heftigt
  • vite, vitement (fr.) – hurtigt (au plus vite: så hurtigt som muligt)
  • vivace (it.) – hurtig og livlig (140-176 slag per minut)
  • vivacissimo (it.) – meget hurtig og livlig (150-180 slag per minut)
  • vive (fr.) – livlig, hurtig
  • vivente (it.) – livligt, livfuldt, hurtigt
  • vivo (it.) – friskt, livligt, hurtigt (tempoangivelse)
  • voce (it.) – stemme, med stemmen
  • voce cantate (it.) – syngestemmen
  • voglia (it.) – vilje, lyst
  • volante (it.) – flydende, flygtig, ilende
  • volti (it.) – vend nodebladet
  • volti subito (it.) – vend nodebladet hurtigt
  • volubile (it.) – ubestandigt, flygtig, omskiftelig
  • V.S. (it.) – forkortelse for volti subito (vend nodebladet hurtigt)
  • walking (eng.) – gående (om tempo)
  • wenig (ty.) – lidt, ikke meget
  • zeloso (it.) – ivrigt
  • zoppo (it.) – haltende