Sang er en menneskelig stemmefunktion, som – modsat tale – frembringer lyde i en specifik tonehøjde. Man opdeler normalt sangere i fire forskellige stemmegrupper på baggrund af sangernes køn og ambitus (toneomfang). Kvinder opdeles i stemmegrupperne sopran (S) og alt (A), og mænd opdeles i stemmegrupperne tenor (T) og bas (B). Børn opdeles kun i stemmegrupperne sopran og alt, idet drenge, hvis stemme ikke er gået i overgang, har samme ambitus som piger.

Da alle stemmer ikke er ens, er ambitussen angivet ved de enkelte sangstemmer ikke eksakte. En stemmes ambitus afhænger både af stemmens fysiologi (stemmebåndet, struben, resonansrum) og af, hvor trænet stemmen er. Ambitussen der herunder er angivet med helnoder svarer cirka til, hvad man kan forvente af utrænede sangere. De sorte udfyldte noder angiver ambitussen for professionelle sangere.

1. Sopran

Sopran (Dolly Parton)

Den lyseste kvindestemme med en ambitus fra c' til f'':

Sopranstemmens ambitus

2. Alt

Alt (Alica Keys)

Den dybeste kvindestemme med en ambitus fra g til c'':

Altstemmens ambitus

3. Tenor

Tenor (Tom Chaplin)

Den lyseste herrestemme med en ambitus fra c til f':

Tenorstemmens ambitus

4. Bas

Bas (Brad Roberts)

Den dybeste herrestemme med en ambitus fra G til c':

Basstemmens ambitus

5. Andre sangstemmer

Man anvender også sangstemmerne (omend mere sjældent end de øvrige):

  • Mezzosopran. Kvindestemme beliggende midt mellem sopran og alt.
  • Baryton. Herrestemme beliggende midt mellem bas og tenor.

Operasangere inddeles desuden i stemmegrupper alt efter sangernes køn, ambitus, karakter, styrke og fleksibilitet. Her kan man eksempelvis støde på navne som lyrisk tenor, koloratursopran og profondobas. Læs mere om operasangstemmer.