• Let
  • Svær

1. Dynamik

Dynamikangivelser bruges til at angive, hvilken lydstyrke et musikstykke eller en passage i et musikstykke skal udføres i. De mest almindelige dynamikangivelser er:

PianissimoPianissimo
Meget svagt.

PianoPiano
Svagt.

Mezzo pianoMezzo piano
Halvsvagt.

Mezzo forteMezzo forte
Halvkraftigt. Såfremt et musikstykke ikke indeholder en dynamikangivelse, antages mezzo forte for at være det dynamiske niveau.

ForteForte
Kraftigt.

FortissimoFortissimo
Meget kraftigt.

SforzandoSforzando
Stærkt betonet.

CrescendoCrescendo (cresc.)
Gradvist tiltagende lydstyrke. Symbolet efterfølges ofte af en af ovenstående dynamikangivelser, så musikudøveren ved, hvilket dynamisk niveau der skal være endestationen. Symbolet kan være udstrakt over en længere passage på mange takter.

DiminuendoDiminuendo (dim.)
Gradvist aftagende lydstyrke. Symbolet efterfølges ofte af en af ovenstående dynamikangivelser, så musikudøveren ved, hvilket dynamisk niveau der skal være endestationen. Symbolet kan være udstrakt over en længere passage på mange takter.

Lytteøvelse

Lytteøvelse 17

  1. Lyt til et lydeksempel fra Serenade Nr. 13 her:
  2. Lyt til lydeksemplet igen og tegn samtidig en kurve der viser udviklingen i musikstykkets dynamik. Tiden skal strække sig ud af x-aksen og dynamikken gå op ad y-aksen.
  3. Gå sammen to og to, og sammenlign jeres kurver. Beskriv udviklingen i jeres kurve med ord, og sæt i fællesskab dynamikangivelser under kurven.
  4. Find frem til musikstykket på YouTube, Spotify, iTunes eller lignende, lyt til hele musikstykket og nyd musikken!